OM BESTYRELSEN

 

I Musikhuset Elværket spiller bestyrelsen en central rolle i at sikre, at driften af musikhuset forløber smidigt og succesfuldt. Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og dedikerer deres fritid til at administrere de forskellige aspekter af musikhuset. Her er nogle nøgleområder, hvor bestyrelsen er aktiv:

Øvelokaler og Koncertscene: Bestyrelsen håndterer 11 øvelokaler og den tilhørende koncertscene, hvor forskellige arrangementer og koncerter afholdes.

Støtteansøgninger: Udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger om støtte til forskellige projekter, samt honorarer til kunstnere, der optræder på musikhusets scener.

Kodakontakter: Opretholdelse af kontakt med Koda for at sikre korrekt rapportering og betaling af kodatakster for hvert afholdt arrangement.

Økonomistyring: Administrering af økonomien, herunder behandling af betalinger for kontingenter og øvelokaleleje. Overvågning og styring af den overordnede økonomi, herunder både normal drift af musikhuset og større begivenheder som Helsingørfestivalen.

Helsingørfestival: Specifik styring af økonomien under Helsingørfestivalen, herunder budgetlægning, indsamling af indtægter, håndtering af udgifter og ansøgninger til politi og kommunen. 

Generel Administration: Udførelse af generel administrativ arbejde, herunder dokumentation, mødeplanlægning og kommunikation med interessenter.

Månedlige Møder og Statusopdateringer: Bestyrelsen afholder regelmæssige månedlige møder, hvor der gives statusopdateringer vedrørende økonomi, øvelokaler, og brugernes tilfredshed. Der evalueres også, om antallet af brugere i hvert øvelokale opfylder kravene, der stræbes efter at have mindst 3 bands i hvert lokale. Undtagelser for visse lokaler, baseret på antal kvadratmeter.

Lydkvalitet og Facilitetsforbedringer: Bestyrelsen lægger vægt på at opretholde høj lydkvalitet på vores koncertscene og investerer løbende i facilitetsforbedringer for at sikre optimale forhold for en professionel musikscene.

Undergrundsscene og Samarbejder: Musikhuset Elværket dyrker sin undergrundsscene og opretholder en aktiv dialog med omkringliggende kulturhuse, koncertscener, ungdomsskoler, og musikskoler for at fremme samarbejder og styrke det lokale musikmiljø